Synundersökning


Gör alltid en synundersökning när du står i begrepp att köpa kontaktlinser. En synundersökning tar mellan 30 och 45 minuter och är varken obehaglig eller besvärlig. När du skall köpa kontaktlinser bör du förutom en synundersökning även göra en särskild linsundersökning. Vid linsundersökningen mäts och undersöks dina ögons yta för att säkerställa att kontaktlinsanvändande är lämpligt för dina ögon. Ofta hjälper även optikern dig med att kontrollera att kontaktlinserna sitter bra och om det är första gången du använder kontaktlinser får du hjälp och råd angående ditt linsanvändande.

Vid kontaktlinsanvändande bör du årligen vända dig till en optiker för en synundersökning. Ögonens tillstånd förändras med åren och komplikationer kan tillstöta. Därför är din synundersökning varje år en billig försäkring mot komplikationer och ger dig dessutom tillfälle att kontinuerligt korrigera eventuella synnedsättningar.

Vid en synundersökning så kontrollerar optikern hur bra du ser med dina ögon, utan och med synkorrigerande glas, på långt och kort avstånd. I allmänhet börjar en synundersökning med att synskärpan kontrolleras på långt håll med hjälp av en synundersökningstavla. Optikern använder därefter plus- och minusglas för att korrigera din närsynthet, översynthet eller astigmatism.

Synundersökning vid närsynthet
Om du är närsynt så ser du bra på nära håll men sämre på avstånd. Ett närsynt öga bryter ljuset för mycket och vid en synundersökning korrigeras detta med minusglas tills du ser så bra som möjligt.

Synundersökning vid översynthet
Om du är översynt så ser du bra på längre avstånd men sämre på nära håll. Ett översynt öga bryter ljuset för lite. Optikern korrigerar översynthet med plusglas vid en synundersökning tills du har optimal synskärpa.

Synundersökning vid astigmatism
Om du är astigmatisk ser du illa både på nära håll och vid längre avstånd. Astigmatism beror på att ögat är osymmetriskt och ögat bryter därför ljuset i olika riktningar. Optikern korrigerar astigmatism vid synundersökningen med två olika styrkor på glasen i olika axellägen.